Fermantasyon; bir maddenin kültür aracılığıyla, genellikle ısı vererek kimyasal olarak değişime uğraması olayıdır. En önemli etmen; fermantasyonda görev alan kültürlerin bazı enzimlerin sentezine neden olmaları ve bu yolla bazı gıda bileşenlerini daha küçük moleküllü maddelere parçalamalarıdır. Kültürlerin parçalamaları sonucu gıdaların sindirilebilirlikleri artar. Amino asitlerin yararlıkları gelişir. Fermantasyon yoluyla kolay bozulabilen gıdalar daha dayanıklı gıda maddelerine dönüşür. Gıda maddeleri, oluşan özel tat ve koku ile daha çekici hale gelir. Gıdalar fermantasyon sonucu açığa çıkan maddeler sayesinde kendine has yapı, renk, koku ve lezzete sahip olurlar.